Μετάφραση

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Tο γυμνό, ως ερωτικό - σεξουαλικό στοιχείο, διαποτίζει τον πολιτισμό μας

+++

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸ ἔγγραφο σὲ μεγαλύτερη διάσταση


+++

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου